Пошук

Тлумачник

   
   Сьогодні ми, українці, як і наші пращури, стаємо на захист рідної мови. Адже мова – це один з найбільших скарбів, що передається у вічності роду від покоління до покоління. А наскільки ми самі знаємо та розуміємо нашу мову?.. Задаймо кожен собі таке питання, адже від цього залежить, чи можемо ми сповна скористатися нашою родовою спадщиною.
   Тому своїм завданням ми поставили, віднайти сакральний предковічний зміст рідних слів, аби розвіяти підміну понять, що труїть наш світогляд, та принести в наше буття більше свідомості.
   Пропонуємо вам порівняння сьогоднішнього загального розуміння деяких слів з нашим тлумаченням.
 
Уява
Тлумачний словник: здатність образно створювати або відтворювати кого-, що-небудь в думках, свідомості;
Наше тлумачення: «у яву» – в дійсності ; уявити – у яву створити. Наші пращури відали, що думки можна втілити в житті, надаючи їм певного змісту та ваги. Створюючи розумом різні образи, підкріплюючи їх певними почуттями та діями, наші предки вдало відтворювали їх в дійсності. Такі сьогоднішні відкриття,як «візуалізація», «транссерфинг реальності», були відомі нашим далеким пращурам і вони ними успішно користувалися.
 
Дозвіл
Тлумачний словник: згода, що дає право на здійснення чого-небудь.
Наше тлумачення: «долучитися з волею», тобто допомогти та підтримати, а не просто погодитися та не заперечувати. Люди, уповноважені надавати дозоли, повинні допомагати власними зусиллями (порадою, конкретною дією) у реалізації справ. Саме такий підхід має бути відпрацьований в бюрократичній системі.
 
Повага
Тлумачний словник: почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось.
Наше тлумачення: ставлення до когось/чогось «по вазі», тобто по його значимості. Повага означає певне ставлення, що базується на оцінці сутності когось чи чогось. Поважати ворога – правильно оцінити загрозу від нього та дати йому гідну відсіч. Поважати друга – істинно оцінити його відданість і щирість та бути вірним йому навзаєм.
 
Поведінка
Тлумачний словник: сукупність чиїх-небудь дій і вчинків; спосіб життя.
Наше тлумачення: дії та вчинки людини «по Ведах/Відах». «Veda» з санскриту означає – знання, передане людині Творцем. Відання відрізняється від таких понять, як знання та інформація і означає наступне: розуміння певного об’єкта чи явища як складової світобудови з усіма взаємозв’язками з іншими її елементами. Іншими словами, поняття «поведінка» означає свідомі дії людини, що узгоджуються з істинними правилами буття.
 
Закон
Тлумачний словник: встановлене найвищим органом державної влади загальнообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу.
Наше тлумачення: те, що є «за коном», а «кін» – це межа/край/кінець. Тому по суті «закон» – це те, що перебуває за межею прийнятого, узгодженого, дозволеного, поведінки (у розумінні викладеному вище). Іншими словами, це злочин. В даному випадку маємо справу з явною підміною понять, адже саме «кін/кон» означає певні рамки діяльності або ж модель поведінки.
 
Влада
Тлумачний словник:керівні державні органи; право керувати державою, політичне панування; сила чого-небудь, могутність.
Наше тлумачення: сила, яка приводить та тримає спільноту або якийсь процес/явище «в ладу», а «лад» – це впорядкованість та відповідність конам/порядку буття; це гармонійний стан. Влада це не стільки сила, що отримує певні повноваження, скільки сила, яка має обов’язок та здатність привести до ладу когось/щось. Державні органи можуть бути владою, тільки якщо вони мають на меті та спроможні забезпечити лад в суспільстві. Якщо ж ні, то вони втрачають владні права та повноваження незалежно від того, чи відбулася якась формальна дія на позбавлення їх цього.
 
Школа
Тлумачний словник: Навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання молодого покоління; Система загальної освіти, сукупність навчальних закладів.
Походження: школа – «з кола». В сиву давнину народні мудреці збирали людей в коло та віщували їм. Знання, отримані таким чином, вважалися принесеними «з кола». Збиралися й у коло старійшини та представники родів для обговорення питань та прийняття рішень. Такі рішення приводилися в дію «з кола» і були священними, так як виражали спільну згоду. До кола ставали у обрядових та святкових дійствах (хороводи, танець «Аркан»). Енергія та натхнення, що прибували, були взятими «з кола». Коло – це форма поселень, це збір людей, це Сонце, це око, це отвір – перехід, це Січ – захист… Усвідомлюючи це, для нас відкривається багатоманітний образ поняття «школа», який варто повноцінно втілювати в сьогоднішній системі освіти.
 
Правда
Тлумачний словник:Те, що відповідає дійсності; істина.
Ширше тлумачення: «ПРА» – найдавніший, споконвічний та «ВДА» – веда (тлумачилось вище зі словом поведінка). Тобто правда – це споконвічне відання світобудови. Вона включає в себе безліч істин та  взаємозв’язки між ними.
 
Істина
Тлумачний словник:Достовірне знання, що правильно відображає реальну дійсність у свідомості людей.
Глибше розуміння: в корені слова є сполучення «ст», що означає «суть» та надає ознаки непорушності-стійкості. Отже, істина – це відомості про суть якоїсь справи, дії, явища…
 
Присутність
Тлумачний словник:перебування в якому-небудь місці у певний час
Наше тлумачення: це перебування «при суті» якоїсь справи, дійства, явища. Тобто не лише споглядання і перебування поруч, а й усвідомлення суті того, що відбувається.
 
Відсутність
Тлумачний словник:перебування кого-небудь поза даним місцем у певний час; неіснуваннякого-, чого-небудь.
Наше тлумачення: це «віддалення від суті», не розуміння того, що відбувається, навіть будучи учасником дійства чи спостерігачем.
 
Совість
Тлумачний словник: усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку перед самим собою, людьми, суспільством; моральні принципи, погляди, переконання; сумління.
Наше тлумачення: «соборна/сукупна вість» про причини та наслідки, на основі якої і будується почуття моральної відповідальності.
 
Свідомість
Тлумачний словник: процес відображення дійсності мозком людини, який охоплює всі форми психічної діяльності й зумовлює цілеспрямовану діяльність людини; ясне розуміння чогось.
Наше тлумачення: «спільне відання» або ж іншими словами це колективний розум, що перебуває в просторі і в кожному живому водночас і дає розуміння власного місця і суті взаємодій у світобудові.
 
Спасати
Тлумачний словник: вберігати, захищати; за християнським віровченням — визволяти від вічних мук у загробному житті; пасучи, давати худобі з'їдати траву, посіви і т. ін.
Наше тлумачення: дане поняття стало вживаним в народі після зміни державної віри на християнську. По своїй суті воно несе зміст більше вберігання від матеріальних негараздів (голоду, злиднів).
 
Рятувати
Тлумачний словник: оберігати, укривати кого-небудь від чогось шкідливого, небажаного, небезпечного і т. ін.
Наше тлумачення: оберігати шляхом «раті», тобто боєм – духовним або ж фізичним.
 
Божевілля
Тлумачний словник:психічний розлад.
Наше тлумачення: «божа воля». Божевільний – той хто слідує Божій волі і часто може здаватися незрозумілим для інших. Але тих, кого сьогодні називають «божевільними», раніше називали «юродивими» – тобто тими, хто вироджується.
 
Сваволя
Тлумачний словник: необмежена влада, відсутність законності, справедливості; схильність діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших.
Наше тлумачення: 1. своя воля – може бути доброю і злою, але не обов’язково передбачає її нав’язування іншим; 2. «сва воля» – вища воля, так як слово «сва» пов’язане з «небесними» справами: Сварог – за уявленнями наших предків: небесний коваль, що викував світ і твердь земну; Сварга – в перекладі з санскриту: небесний тік, хід; сват – той, що робить священну справу: поєднує пари – імовірно від цього і «сватьба».
 
Шлюб
Тлумачний словник: родинний союз, співжиття чоловіка й жінки за взаємною згодою.
Наше тлумачення: «злюб» – обряд, що проводився в ново літні та купальські дні: заручена пара заходила до спеціальної хижки, роздягалися по пояс і обіймалися, а відаюча жінка огортала їх обрядовим рушником. Їм дозволялося цілуватися та пестити один одного. Такий обряд проводився на перевірку поєднання аур. Пари, що пройшли цей обряд, називали злюбленими, а їх союз – злюб. Наступним етапом єднання було одруження.
 
Подружжя
Тлумачний словник: шлюбна пара; чоловік і дружина.
Глибше розуміння: поруч друг / другий я, тобто половника від цілого. Це єднання двох половинок в одне ціле.
 
 
 

Залишити відповідь