Tag Archives: як виховувати дитину

Діти і Родичі – заповіді правильного виховання. Лев Силенко “Мага Віра”

20131204-act2Дорогі слова “Родичі” і “Батьки”. Котре з них первісніше, притаман­ніше, одухотворен­ніше? Я вважаю, що “родичі”. Воно має “кров­не” споріднен­ня із словами “родина”, “рід­ність”, “рід”, “народження”, “спороди­ла”, “ро­до­від”. Було якесь мовне зу­бо­жіння, пере­слі­дування тоді, коли слово “батьки” ви­тиснуло слово “ро­дичі”. У кля­сичному санск­риті слово “бата” чи “бату” означає “юнак”, “юний браг­ман”; в “Мага­бгараті” воно зна­чить “дорослий муж”. На­ші далекі предки (орі­яни) духов­них про­відників звали “БАТЯ”, “батіші вра­та” (зір­кий, бачачий спостерігач, провідник). У “Рик Ведах” “бат” означає “прав­дивість”; “б” перехо­дить в “т”, і тому “бата”, “пата” і “тата” (тато) тотожні значен­ням.
Дядьки, тітки і їхні діти — рідняки. Та­то і Мати – РОДИЧІ. Є мати і є тато (батя, батько) і вони “батьки”? І два чоловіки, які ма­ють дітей, звуться “батьками”? “До шко­ли по­вин­ні прийти батьки, а матері будуть вдома?” — питає учителя учень. Хто може сказати, що дитина не думає розумно? Не­має слів без­застережно подібних значенням, походжен­ням, мелодійною особливістю. Кожне сло­во обрамовує свій окремий світ емо­цій, краси, культури, світ народжен­ня і одухотворення.

Детальніше